Jak sprawdzić czy ktoś jest alkoholikiem?

Alkoholizm to poważna i nieuleczalna choroba, która dotyka znacznego odsetka społeczeństwa. Wbrew panującym stereotypom, alkoholikami są nie tylko osoby pochodzące z marginesu, ale coraz częściej - dobrze sytuowane i wykształcone. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest po części powszechny dostęp do alkoholu i traktowanie go jako nieodłącznego elementu każdego spotkania towarzyskiego, ale także szybki pęd życia i ciągły stres. Alkohol jest początkowo traktowany jako niegroźny środek na odprężenie, a z czasem życie bez picia staje się niemożliwe, bo dochodzi do uzależnienia. Rozpoznanie choroby w początkowej fazie bywa trudne. Poniżej podpowiemy jak sprawdzić czy ktoś jest alkoholikiem?

Alkoholizm: widoczne objawy

Uzależnienie od alkoholu przebiega w kilku fazach. Pierwsza, nazywana prealkoholową, może trwać nawet kilka lat i objawiać się znajdowaniem przyjemności w piciu trunków i szukaniem okazji do spożycia. Na tym etapie nie dochodzi do samotnego upijania się, a jedynie do wzmożenia aktywności towarzyskiej. W momencie, kiedy zaczynają pojawiać się zachowania, takie jak np. przyspieszenie tempa picia, nakłanianie znajomych do kolejnych toastów i zwiększenia dawek alkoholu, powinno się pojawić światełko ostrzegawcze. Może to być bowiem sygnał świadczący o wejściu w kolejny etap uzależnienia. O ile w zaawansowanych stadiach alkoholizmu rozpoznanie nałogu jest proste, to najtrudniej jest dostrzec cienką granicę, dzielącą osobę lubiącą alkohol od uzależnionej. Tym bardziej, że alkoholik początkowo stara się wypierać fakt, że może mieć problem alkoholowy. Nawet jeśli zauważy pewne symptomy, to stara się zawsze znaleźć usprawiedliwienie, np. ciężki dzień w pracy. Osoby z najbliższego otoczenia, pochłonięte codziennymi obowiązkami, także nie widzą problemu, tym bardziej że alkohol jest elementem naszej kultury. Niestety, odsuwanie od siebie myśli, że mąż, partner, syn lub córka są uzależnieni od alkoholu nie pomoże. Wprost przeciwnie, choroba alkoholowa zacznie postępować i może wejść w fazę krytyczną, kiedy alkoholik całkowicie traci kontrolę nad sobą. Dlatego, tak ważne jest rozpoznanie pierwszych widocznych objawów świadczących o uzależnieniu od alkoholu. Niepokojące zachowania, które mogą wskazywać na alkoholizm to:

  • wzmożona aktywność towarzyska, szukanie okazji do spotkań przy alkoholu,
  • zwiększanie dawek alkoholu, inicjowanie „kolejek" i picie pomiędzy nimi,
  • spożywanie alkoholu przed imprezą, żeby się „zaprawić",
  • picie alkoholu w samotności, ukrywanie tego faktu przed rodziną,
  • częste upijanie się, „urywanie filmu",
  • picie w celu poprawy nastroju i odprężenia,
  • spożywanie alkoholu codziennie, także w godzinach rannych i dopołudniowych,
  • coraz większa tolerancja na alkohol,
  • kłamstwa dotyczące picia i usprawiedliwianie się przed bliskimi.

osoba trzymająca drinka w kajdankach

Test na alkoholizm: można go zrobić online!

Alkoholizm jest traktowany jako coś wstydliwego, dlatego wiele osób uzależnionych obawia się pójść do ośrodka terapii uzależnień. Nawet jeśli ktoś dostrzega u siebie objawy świadczące o problemie, to woli pozostawić sprawę tak jak jest, dopóki alkohol całkowicie nie zrujnuje mu życia. Niestety, na skutek takiej inercji może dojść do tragicznych zdarzeń, takich jak utrata pracy lub rozpad rodziny. Z tego względu, lepiej jest pokonać wstyd i podjąć leczenie. Jednak, pierwszym etapem jest rozpoznanie uzależnienia. W ustaleniu, czy już mamy do czynienia z alkoholizmem pomagają profesjonalne testy na alkoholizm. Dobrą informacją jest, że takie testy można zrobić nie wychodząc z domu, bo są one dostępne online. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań i już uzyskamy odpowiedź, czy ktoś jest alkoholikiem. Najprostszym i najkrótszym testem jest CAGE, składający się z 4 pytań. Odpowiedź twierdząca choćby na jedno pytanie daje podstawy do podejrzenia istnienia nałogu. Innym typem testu, polecanym przez WHO, jest AUDIT (Alkohol Use Disorders Identification Test).  Składa się on z 10 pytań, pozwalających na identyfikację nieprawidłowych zachowań dotyczących spożywania alkoholu. Niekoniecznie świadczą one już o chorobie, lecz mogą wskazywać na fazę prealkoholową, kiedy trzeba zareagować i zmienić nawyki. Ponadto, popularnością cieszy się zawierający 20 pytań test diagnostyczny, opracowany przez dr Bohdana Woronowicza. Co istotne, są to jedynie przykłady, gdyż online dostępnych jest ich znacznie więcej testów.