Diagnoza uzależnienia

Każda forma terapii, zanim do niej dojdzie, musi być poprzedzona konsultacją u specjalisty i postawieniem diagnozy. Zespół uzależnienia jest wpisany na listę chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i aby można było zdiagnozować pacjenta trzeba w wywiadzie z nim przejść przez 6 kryteriów, które opisują symptomy tej choroby. Są to:

 

1. Głód alkoholowy (przymus picia)

Jest to silna, niepohamowana potrzeba wypicia alkoholu czy wzięcia narkotyku  W głowie pojawia się obsesyjne myślenie o alkoholu, narkotykach – a zwłaszcza o uldze jaką przyniosłoby, napicie się, zażycie.

 

2. Utrata kontroli nad piciem alkoholu 

Utrata kontroli oznacza trudności w dotrzymywaniu postanowień dotyczących  całkowitego zaprzestania picia, brania lub jego czasowego i ilościowego ograniczania. Kiedy osoba uzależniona zaczyna picie lub branie, trudno przewidzieć kiedy to się skończy.

 

3. Zespół abstynencyjny.

Są to różne dolegliwości fizyczne i psychiczne  pojawiające się, gdy osoba uzależniona przerywa picie lub branie. picie. Objawy zespołu abstynencyjnego pojawiają się w okresie pierwszych 24-36 godzin po zaprzestaniu picia bądź brania.

 

4. Zmieniona tolerancja na alkohol.

Inna niż dawniej reakcja na substancje psychoaktywne  - tak zwana "słabsza" lub "mocniejsza" głowa. W trakcie wieloletniego picia bądź brania  pojawia się potrzeba zażywania większych lub mniejszych dawek  w celu wywołania pożądanego efektu.

 

  5. Postępująca koncentracja życia wokół picia.

 Stopniowe rezygnowanie z różnych zachowań dostarczających przyjemności.  Z czasem cała aktywność życiowa osoby uzależnionej koncentruje się na używkach.  Odbywa się to kosztem innych spraw: rodzinnych, zawodowych, zdrowotnych, nauki, zainteresowań, kontaktów z ludźmi.

 

6. Kontynuowanie picia czy zażywania,  pomimo oczywistych dowodów na występowanie szkodliwych następstw.

Pomimo doświadczania strat w różnych obszarach życia: materialnych, zdrowotnych, pogorszenia sytuacji w rodzinie, utraty przyjaciół, problemów z policją i prawem, kłopotów w szkole i w pracy -osoba uzależniona nie zaprzestaje picia czy brania.