Wskazówki dla rodziny

Wskazówki dla rodziny:

 

1. Należy wspierać osobę uzależnioną i motywować ją do regularnych spotkań Anonimowych Alkoholików lub innych grup.

2. Można zaproponować pozostałym członkom rodziny spotkanie z terapeutą i rozpoczęcie terapii.

3. Należy zorientować się w temacie leczenia uzależnień i znaleźć ośrodek terapii uzależnień.

4. Warto rozejrzeć się najbliższym sąsiedztwie, aby dowiedzieć się jaki wkład w leczenie alkoholizmu niosą lokalne służby w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

5. Trzeba pamiętać, że rodzina może spowodować rozpoczęcie kuracji - lub przyczynić się do dalszego rozwoju choroby.

6. Korzystając z wiedzy na temat uzależnienia, można spowodować jak najszybsze umieszczenie chorego w dobrym, fachowym ośrodku zajmującym się leczeniem uzależnień.