Jak wygląda i do kogo jest skierowana terapia uzależnień?

Choć uzależnienia towarzyszą ludziom od pokoleń, to w ostatnich latach ryzyko uwikłania się w szkodliwe nałogi jest jeszcze większe. Wszechobecny stres sprzyja poszukiwaniu łatwego pocieszenia. Nierzadko staje się nim alkohol czy inne substancje psychoaktywne. Skutecznym i sprawdzonym sposobem na pozbycie się nałogu jest terapia uzależnień. Czym ona jest oraz jak wygląda?

 

Terapia uzależnień - czym jest i jak wygląda?

Szukając w sieci odpowiedzi na pytanie “Co to jest terapia uzależnień?” bardzo często można natrafić na stwierdzenie, że jest to jedyna właściwa droga prowadząca do pozbycia się destrukcyjnego nałogu. Owa definicja jest jak najbardziej trafiona. Doświadczenie pokazuje, że osoby zwalczające nałóg na własną rękę, prędzej czy później do niego wracają. Dopiero terapia uzależnień prowadzona przez zespół umiejętnych i doświadczonych terapeutów jest w stanie przynieść zadowalające i trwałe efekty. Dzięki terapii, osoba uzależniona zdoła dokonać szeregu zmian w swoim sposobie myślenia i postępowaniu. Ponadto będzie w stanie uwierzyć, że życie bez szkodliwej substancji jest możliwe również w jej przypadku.

A jak wygląda profesjonalna terapia uzależnień? W zależności od rodzaju oraz nasilenia nałogu może ona przybierać różne formy. Zawsze jednak przyświeca jej ten sam cel: uwolnienie danej osoby od czynnika uzależniającego i przywrócenie kontroli nad swoim życiem. Najczęściej proces odwykowy opiera się na trzech głównych filarach:

  • detoksykacji,
  • terapii podstawowej,
  • terapii pogłębionej. 

 

Jakie uzależnienia należy leczyć?

Do jakich pacjentów jest skierowana terapia uzależnień? Otóż o jej wyjątkowych efektach przekonało się także wiele osób uzależnionych od destrukcyjnych zachowań, takich jak zakupoholizm, lekomania, seksoholizm czy hazard. Nie ulega jednak wątpliwości, że dwie najliczniejsze grupy pacjentów to osoby tkwiące w szponach alkoholizmu i narkomanii. Jak zatem wygląda terapia w ich przypadku?

Zobacz także: Co to jest DDA?

Jak wygląda terapia uzależnień od alkoholu?

Po wstępnej konfrontacji osoby uzależnionej z problemem przychodzi czas na rozpoczęcie terapii, która rozpoczyna się wraz z przybyciem pacjenta do właściwej placówki leczniczej. Jak wyglądają poszczególne fazy leczenia?

  • Detoks alkoholowy - to obligatoryjny wstęp do leczenia podstawowego, który charakteryzuje się silnym akcentem medycznym. Etap ten skupia się na odtruciu organizmu, choć niekiedy uzupełniany jest także o wstępną terapię motywacyjną.
  • Terapia podstawowa - faza ta trwa od 4 do 8 tygodni i opiera się głównie na psychoterapii uzależnień, która pomaga zwiększyć świadomość własnego problemu oraz zgromadzić wiedzę na temat mechanizmów danego uzależnienia. Praca z chorym skupia się na nabyciu umiejętności rozpoznawania zmieniających się schematów myślenia i reagowania. W ramach terapii podstawowej mieszczą się zarówno spotkania indywidualne, jak i grupowe.
  • Terapia pogłębiona - jest to kontynuacja leczenia, która odbywa się w warunkach ambulatoryjnych i stanowi dopełnienie każdej terapii stacjonarnej. Ma ona na celu zapobieganie nawrotom oraz utrwalenie dotychczasowego dorobku terapeutycznego.

Zobacz także: ośrodki leczenia alkoholizmu

Jak wygląda terapia uzależnień od narkotyków?

W ramach terapii uzależnień od narkotyków stosuje się leczenie krótko- lub długoterminowe. Wybór konkretnej metody jest uzależniony od rodzaju zażywanych substancji oraz stopnia zaawansowania uzależnienia.

  • Terapia krótkoterminowa - podobnie jak w przypadku terapii alkoholowej dzieli się ona na trzy główne fazy: detoksykację, terapię podstawową i pogłębioną. Terapia podstawowa w przypadku uzależnienia od narkotyków zwykle trwa od 8 do 10 tygodni. Po opuszczeniu ośrodka osoba uzależnione zachęcana jest do kontynuacji leczenia w trybie ambulatoryjnym nawet przez kilka lat.

  • Terapia długoterminowa - jest to terapia stacjonarna skierowana głównie do osób uzależnionych od narkotyków twardych, osób powracających do nałogu bądź do tych, dla których krótsze formy terapii okazały się niewystarczające. Trwa nawet do 24 miesięcy.

 

Kiedy warto rozpocząć terapię uzależnień?

Kluczem do rozpoczęcia terapii uzależnień jest chęć chorego do podjęcia leczenia. Ten mogłoby się wydawać drobny szczegół najczęściej okazuje się najtrudniejszy. Kiedy pojawią się chęci, determinacja i silne wewnętrzne przekonanie o słuszności takich działań, wówczas pozostałe kroki nie będą stanowić większego problemu. Doświadczenie pokazuje, że sprzyjającym momentem do rozpoczęcia terapii uzależnień są przemyślenia związane z sięgnięciem przysłowiowego “dna”.

Uświadomienie sobie konsekwencji uzależnienia może okazać się zapalnikiem do konkretnych działań w celu zwalczenia nałogu. Warto zatem wykorzystać ten moment do nakłonienia bliskiej osoby, aby zrobiła ten ważny krok ku lepszemu życiu.