Centrum Leczenia Uzależnień „ZAROŚLAK”

Centrum Leczenia Uzależnień „ZAROŚLAK” jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zajmującym się terapią i rehabilitacją osób uzależnionych od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki). Nasze działania opierają się o model społeczności terapeutycznej i uwzględniają najnowszą wiedzę na temat mechanizmów uzależnienia oraz nowoczesnych koncepcji i metod leczenia. Dysponując odpowiednią wiedzą i umiejętnościami skutecznie pomagamy tym, którzy potrzebują pomocy. Jesteśmy placówką koedukacyjną, przyjmujemy zarówno kobiety jak i mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat. Co dwa miesiące, na terenie ośrodka, odbywają się weekendowe spotkania edukacyjne dla rodzin. Dają one możliwość pracy nad poprawą i rekonstrukcją relacji rodzinnych i bardziej świadomemu towarzyszeniu członkowi swojej rodziny, który jest uzależniony w procesie jego leczenia (terapia uzależnień). Są też okazją do spotkań i konsultacji z kadrą ośrodka

 

Kryteria punktacji Średnia ocena
Min 1 – max 5
Program terapii (metody, indywidualny plan terapii, ilość i intensywność zajęć) 3
Położenie ośrodka (bliski kontakt z przyrodą, świeże powietrze, cisza) 2
Opieka lekarska i terapeutyczna (sposób detoksykacji, inne choroby- specjaliści) 3
Wyżywienie (jakość posiłków, catering, kuchnia własna-sanepid, dieta) 1
Zajęcia dodatkowe (ćwiczenia relaksujące, oddechowe, wycieczki, mitingi) 2
Atmosfera w ośrodku (całościowa opinia pobytu w ośrodku) 3
Zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe z łazienką, wieloosobowe ze wspólną łazienką ) 2
Rzetelność informacji opisów i zdjęć na stronie www (zgodność z faktami informacji o ośrodku) 2
  2,25