WOTUW Stalowa Wola

Dane Kontaktowe

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Dąbrowskiego 7, 37-464 Stalowa Wola

http://wotuw-podkarpackie.pl/

Telefon: +48 15 844 88 08

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r Nr 112 poz. 654 z późn. zmianami).

Podstawowym celem działania jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz działalności pozaleczniczej poprzez promocję zdrowia, realizację działań dydaktycznych, badawczych i szkoleniowych.

Rozpocznij leczenie

Jeżeli Pani/Pan lub osoba z Pani/Pana otoczenia przeżywa problem z uzależnieniem,
zapraszamy do kontaktu z jedną z naszych placówek

Nasi pracownicy stanowią interdyscyplinarny zespół złożony z lekarzy i certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, będących także terapeutami pracującymi w różnych nurtach psychoterapii; w tym poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej oraz systemowej.

Pacjenci i ich rodziny mają możliwość i komfort wyboru właściwej dla siebie oferty terapeutycznej.

Otoczymy Państwa profesjonalną opieką w zakresie:
– diagnostyka uzależnienia, współuzależnienia i DDA,
– psychoterapia indywidualna i grupowa uzależnienia i współuzależnienia
– psychoedukacja i psychoterapia rodzin,
– kierowanie do stacjonarnych placówek lecznictwa odwykowego (np. WOTUAiW Stalowa Wola)

Oferujemy leczenie i pomoc terapeutyczną:
– osobom mającym problemy z powodu picia alkoholu, nadużywania leków, używania narkotyków, a także osobom uzależnionym od hazardu,
– osobom cierpiącym z powodu picia alkoholu, nadużywania leków lub używania narkotyków przez bliską osobę,
– ofiarom przemocy w rodzinie,
– sprawcom przemocy w rodzinie.

Leczenie w naszej jednostce realizujemy w dwóch trybach, zależnie od potrzeb pacjenta:

Tryb Stacjonarny

Tryb Ambulatoryjny

Kryteria punktacji Średnia ocena
Min 1 – max 5
Program terapii (metody, indywidualny plan terapii, ilość i intensywność zajęć) 5
Położenie ośrodka (bliski kontakt z przyrodą, świeże powietrze, cisza) 3
Opieka lekarska i terapeutyczna (sposób detoksykacji, inne choroby- specjaliści) 4
Wyżywienie (jakość posiłków, catering, kuchnia własna-sanepid, dieta) 3
Zajęcia dodatkowe (ćwiczenia relaksujące, oddechowe, wycieczki, mitingi) 3
Atmosfera w ośrodku (całościowa opinia pobytu w ośrodku) 5
Zakwaterowanie (pokoje 1-osobowe z łazienką, wieloosobowe ze wspólną łazienką ) 4
Rzetelność informacji opisów i zdjęć na stronie www (zgodność z faktami informacji o ośrodku) 5
  4,875